รายการที่อนุญาตสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์

การตั้งค่านโยบายจะระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ใดควรจะได้รับอนุญาตสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบผสานรวม การตรวจสอบสิทธิ์แบบผสานรวมจะเปิดเฉพาะเมื่อ Google Chrome ได้รับคำขอตรวจสอบสิทธิ์จากพร็อกซีหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตนี้

การไม่ตั้งค่านโยบายหมายความว่า Google Chrome จะพยายามตรวจหาว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่บนอินทราเน็ตไหม หากใช่ก็จะตอบรับคำขอ IWA หากมีการตรวจพบว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นอินเทอร์เน็ต Google Chrome จะไม่สนใจคำขอ IWA จากเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: คั่นชื่อเซิร์ฟเวอร์หลายรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค ใช้ไวลด์การ์ด (*) ได้

ค่าตัวอย่าง: *.example.com,example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

รายการที่อนุญาตสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthServerAllowlist
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)