ตั้งค่าไดเรกทอรีโปรไฟล์โรมมิ่ง

กำหนดค่าไดเรกทอรีที่ Google Chrome จะใช้สำหรับเก็บสำเนาโรมมิ่งของโปรไฟล์

หากคุณตั้งค่านโยบายนี้ Google Chrome จะใช้ไดเรกทอรีที่ให้ไว้เพื่อเก็บสำเนาโรมมิ่งของโปรไฟล์ในกรณีที่มีการเปิดใช้นโยบาย RoamingProfileSupportEnabled หากปิดใช้หรือไม่ได้ตั้งค่านโยบาย RoamingProfileSupportEnabled ระบบจะไม่ใช้ค่าที่เก็บไว้ในนโยบายนี้

ดูรายการตัวแปรที่ใช้ได้ได้ที่ https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables

บนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Windows นโยบายนี้จะต้องตั้งค่าให้โปรไฟล์โรมมิ่งทำงาน

บนแพลตฟอร์มของ Windows หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะใช้เส้นทางโปรไฟล์โรมมิ่งเริ่มต้น

ค่าตัวอย่าง: ${roaming_app_data}\chrome-profile

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ตั้งค่าไดเรกทอรีโปรไฟล์โรมมิ่ง

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRoamingProfileLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)