บล็อก JavaScript ไม่ให้ใช้ JIT ในเว็บไซต์เหล่านี้

ให้คุณกำหนดรายการรูปแบบ URL ของเว็บไซต์ซึ่งระบุเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ JavaScript ที่เปิดใช้คอมไพเลอร์ JIT (Just In Time)

การปิดใช้ JIT ใน JavaScript อาจทำให้ Google Chrome แสดงเนื้อหาเว็บช้าลงและปิดใช้ส่วนต่างๆ ของ JavaScript รวมถึง WebAssembly การปิดใช้ JIT ใน JavaScript อาจช่วยให้ Google Chrome แสดงเนื้อหาเว็บในการกำหนดค่าที่ปลอดภัยขึ้น

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ URL ที่ถูกต้องได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns * ไม่ใช่ค่าที่ยอมรับสำหรับนโยบายนี้

การยกเว้นนโยบาย JIT ใน JavaScript จะบังคับใช้ที่รายละเอียดระดับเว็บไซต์ (eTLD+1) เท่านั้น นโยบายที่ตั้งค่าไว้เฉพาะสำหรับ subdomain.site.com จะไม่มีผลกับ site.com หรือ subdomain.site.com อย่างถูกต้องเนื่องจากทั้งสองจับคู่กับ eTLD+1 (site.com) เดียวกันซึ่งไม่มีนโยบาย ในกรณีนี้ ต้องตั้งค่านโยบายใน site.com เพื่อให้มีผลกับทั้ง site.com และ subdomain.site.com อย่างถูกต้อง

นโยบายนี้มีผลกับแต่ละเฟรมแยกกันและไม่ได้อิงตาม URL ต้นทางระดับบนสุดเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น หากมีการระบุ site-one.com ในนโยบาย JavaScriptJitBlockedForSites แต่ site-one.com โหลดเฟรมที่มี site-two.com สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ site-one.com มีการปิดใช้ JIT ใน JavaScript แต่ site-two.com จะใช้นโยบายจาก DefaultJavaScriptJitSetting หากตั้งค่าไว้ หรือมีค่าเริ่มต้นเป็นเปิดใช้ JIT ใน JavaScript

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้สำหรับเว็บไซต์ นโยบายจาก DefaultJavaScriptJitSetting ก็จะมีผลกับเว็บไซต์เมื่อตั้งค่าไว้ ไม่เช่นนั้นจะมีการเปิดใช้ JIT ใน JavaScript ในเว็บไซต์

ค่าตัวอย่าง:

[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

บล็อก JavaScript ไม่ให้ใช้ JIT ในเว็บไซต์เหล่านี้

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\JavaScriptJitBlockedForSites
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)