เบราว์เซอร์สำรองที่จะเปิดสำหรับเว็บไซต์ที่กำหนดค่า

การตั้งค่านโยบายนี้จะควบคุมคำสั่งที่จะใช้เปิด URL ในเบราว์เซอร์สำรอง นโยบายนี้จะตั้งค่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ระหว่าง ${ie}, ${firefox}, ${safari}, ${opera}, ${edge} หรือเส้นทางของไฟล์ เมื่อตั้งค่านโยบายนี้เป็นเส้นทางของไฟล์ ระบบจะใช้ไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่ดำเนินการได้ ${ie} จะมีเฉพาะใน Microsoft® Windows® ${safari} และ ${edge} จะมีเฉพาะใน Microsoft® Windows® และ macOS

การไม่ตั้งค่านโยบายนี้จะทำให้ระบบใช้ค่าเริ่มต้นเฉพาะแพลตฟอร์มนั้นๆ ได้แก่ Internet Explorer® สำหรับ Microsoft® Windows® หรือ Safari® สำหรับ macOS ส่วนใน Linux® การเปิดเบราว์เซอร์สำรองจะทำไม่สำเร็จ

ค่าตัวอย่าง: ${ie}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เส้นทางเบราว์เซอร์สำรอง

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value Name
Value TypeREG_DWORD
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)