พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งสำหรับเบราว์เซอร์สำรอง

การตั้งค่านโยบายนี้เป็นรายการสตริงหมายความว่า ระบบจะส่งแต่ละสตริงไปยังเบราว์เซอร์สำรองเป็นพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่แยกจากกัน ใน Microsoft® Windows® พารามิเตอร์ต่างๆ จะรวมกันโดยใช้การเว้นวรรค ส่วนใน macOS และ Linux® พารามิเตอร์หนึ่งๆ อาจมีการเว้นวรรคได้ และระบบจะยังถือว่าเป็นพารามิเตอร์เดียว

หากพารามิเตอร์มี ${url} ก็จะมีการแทนที่ ${url} ด้วย URL ของหน้าเว็บที่จะเปิด หากไม่มีพารามิเตอร์ใดที่มี ${url} ระบบจะใส่ URL ดังกล่าวต่อท้ายบรรทัดคำสั่ง

ระบบจะขยายตัวแปรสภาพแวดล้อม โดยใน Microsoft® Windows® จะแทนที่ %ABC% ด้วยค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม ABC โดยใน macOS และ Linux® จะแทนที่ ${ABC} ด้วยค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม ABC

การไม่ตั้งค่านโยบายนี้หมายความว่า เฉพาะ URL เท่านั้นที่จะส่งผ่านในแบบพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง

ค่าตัวอย่าง:

-foreground
-new-window
${url}
-profile
%HOME%\browser_profile

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งสำหรับเบราว์เซอร์สำรอง

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AlternativeBrowserParameters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)