อนุญาตให้กระบวนการของเสียงทำงานโดยมีลำดับความสำคัญสูงกว่าปกติใน Windows

นโยบายนี้ควบคุมลำดับความสำคัญของกระบวนการของเสียงใน Windows
หากเปิดใช้นโยบายนี้ กระบวนการของเสียงจะทำงานโดยมีลำดับความสำคัญสูงกว่าปกติ
หากปิดใช้นโยบายนี้ กระบวนการของเสียงจะทำงานโดยมีลำดับความสำคัญปกติ
หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นของกระบวนการของเสียง
นโยบายนี้มีไว้เป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อให้องค์กรสามารถเรียกใช้เสียงที่มีลำดับความสำคัญสูงในการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพบางอย่างโดยใช้การบันทึกเสียงได้
จะมีการนำนโยบายนี้ออกในอนาคต

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAudioProcessHighPriorityEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)