อนุญาต WebUSB ในเว็บไซต์เหล่านี้

การตั้งค่านโยบายจะให้คุณสร้างรายการรูปแบบ URL ซึ่งระบุเว็บไซต์ที่ขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ USB ได้

การไม่ตั้งค่านโยบายหมายความว่า DefaultWebUsbGuardSetting จะมีผลกับทุกเว็บไซต์ (หากตั้งค่าไว้) แต่หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ การตั้งค่าส่วนตัวของผู้ใช้จะมีผล

รูปแบบ URL ต้องไม่ขัดแย้งกับ WebUsbAskForUrls ไม่มีนโยบายที่จะมีความสำคัญสูงกว่าหาก URL ตรงกับทั้ง 2 นโยบาย

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ url ที่ถูกต้องได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns * ไม่ใช่ค่าที่ยอมรับสำหรับนโยบายนี้

ค่าตัวอย่าง:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

อนุญาต WebUSB ในเว็บไซต์เหล่านี้

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\WebUsbAskForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)