ปิดการบังคับใช้ความโปร่งใสของใบรับรองสำหรับรายการ URL

การตั้งค่านโยบายจะปิดใช้ข้อกำหนดการเปิดเผยความโปร่งใสของใบรับรองสำหรับชื่อโฮสต์ใน URL ที่ระบุ โฮสต์จะใช้ใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือ (เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเหมาะสม) ต่อไปได้ แต่จะทำให้ตรวจหาใบรับรองที่ออกอย่างไม่ถูกต้องได้ยากขึ้น

การไม่ตั้งค่านโยบายนี้หมายความว่าหากไม่มีการเปิดเผยความโปร่งใสของใบรับรองตามที่ใบรับรองกำหนด Google Chrome ก็จะไม่เชื่อถือใบรับรองนั้น

URL มีรูปแบบดังนี้ (https://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format) แต่เนื่องจากความถูกต้องของใบรับรองสำหรับชื่อโฮสต์หนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ พอร์ต หรือเส้นทาง Google Chrome จึงพิจารณาเพียงแค่ส่วนชื่อโฮสต์ของ URL เท่านั้น ไม่รองรับโฮสต์ไวลด์การ์ด

ค่าตัวอย่าง:

example.com
.example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ปิดการบังคับใช้ความโปร่งใสของใบรับรองสำหรับรายการ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CertificateTransparencyEnforcementDisabledForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)