Camí del navegador alternatiu

Especifica l'executable del navegador alternatiu.
Permet especificar el programa que s'ha d'utilitzar com a navegador alternatiu.

Si aquesta política està activada, podeu especificar un camí absolut a la política o bé utilitzar una de les variables següents:

${ie}: La ubicació d'instal·lació predeterminada d'Internet Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE s'utilitza per seleccionar la ubicació del navegador en aquest cas.
${firefox}: La ubicació d'instal·lació predeterminada de Firefox
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\FIREFOX.EXE s'utilitza per seleccionar la ubicació del navegador en aquest cas.
${safari}: La ubicació d'instal·lació predeterminada de Safari
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SAFARI.EXE s'utilitza per seleccionar la ubicació del navegador en aquest cas.

Si aquesta política no està activada o bé si es deixa buida, s'utilitzarà el navegador alternatiu predeterminat, Internet Explorer, com si s'hagués utilitzat el valor ${ie}.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior

Camí del navegador alternatiu

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\3rdparty\Extensions\heildphpnddilhkemkielfhnkaagiabh\policy
Value Namealternative_browser_path
Value TypeREG_SZ
Default Value

legacybrowsersupport.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)