ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ರೌಸರ್ ವಾದಗಳು

ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ವಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಆದೇಶ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ url ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ placeholder ${url} ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾ. "--url=${url} --kiosk" ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅನುಬಂಧಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ವಾದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಹುದು.

ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗೆ url ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ನಂತೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು

ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ರೌಸರ್ ವಾದಗಳು

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\3rdparty\Extensions\heildphpnddilhkemkielfhnkaagiabh\policy
Value Namealternative_browser_arguments
Value TypeREG_SZ
Default Value

legacybrowsersupport.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)