Alternatif tarayıcı için komut satırı parametreleri.

Bu politika, alternatif tarayıcıyı başlatmaya yarayan komut satırı parametrelerini kontrol eder.

Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa yalnızca URL, komut satırı parametresi olarak aktarılır.

Bu politika bir dize listesine ayarlanırsa her dize, alternatif tarayıcıya ayrı bir komut satırı parametresi olarak aktarılır. Windows'da parametreler boşluklarla birleştirilir. Mac OS X ve Linux'ta bir parametre boşluk içermesine rağmen tek bir parametre olarak değerlendirilebilir.

Bir öğe ${url} içeriyorsa açılacak sayfanın URL'siyle değiştirilir.

Hiçbir öğe ${url} içermiyorsa URL, komut satırının sonuna eklenir.

Ortam değişkenleri genişletilir. Windows'da %ABC% öğesinin yerine ABC ortam değişkeninin değeri getirilir. Mac OS X ve Linux'ta ${ABC} öğesinin yerine ABC ortam değişkeninin değeri getirilir.

Örnek değer:

-foreground
-new-window
${url}
-profile
%HOME%\browser_profile

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Alternatif tarayıcı için komut satırı parametreleri.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AlternativeBrowserParameters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)