Kullanımdan kaldırılan web platformu özelliklerini sınırlı bir süre için etkinleştir

Geçici olarak yeniden etkinleştirmek için, kullanımdan kaldırılmış web platformu özelliklerinin bir listesini belirtin.

Bu politika, yöneticilere kullanımdan kaldırılmış web platformu özelliklerini sınırlı bir süre için tekrar etkinleştirebilme olanağı verir. Özellikler bir dize etiketiyle tanımlanır ve bu politikanın belirttiği listeye eklenmiş olan etiketlere karşılık gelen özellikler yeniden etkinleştirilir.

Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa veya liste boş olursa ya da desteklenen dize etiketlerinden biriyle eşleşmezse, kullanımdan kaldırılmış olan tüm web platformu özellikleri devre dışı olarak kalır.

Politikanın kendisi yukarıdaki platformlarda desteklense de, etkinleştirdiği özellik daha az sayıda platformda kullanılabilir. Kullanımdan kaldırılmış Web Platformu özelliklerinin tümü yeniden etkinleştirilemez. Sadece açık şekilde aşağıda listelenenler, özelliğe göre farklı olan sınırlı bir süre için etkinleştirilebilir. Dize etiketinin genel biçimi [KullanımdanKaldırılmışÖzelliğinAdı]_EffectiveUntil[yyyyaagg] olacaktır. Referans olarak, Web Platformu özelliklerinde değişiklik yapılmasının amacını şu adresten öğrenebilirsiniz: https://bit.ly/blinkintents.

Örnek değer:

ExampleDeprecatedFeature_EffectiveUntil20080902

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Kullanımdan kaldırılan web platformu özelliklerini sınırlı bir süre için etkinleştir

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)