Wyłącz zmienianie ustawień obsługi wiadomości

Uniemożliwia użytkownikom zmienianie domyślnych programów dla zadań obsługi wiadomości.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, opcje Poczta e-mail, Grupy dyskusyjne i Wywołanie internetowe w obszarze Programy internetowe będą wyświetlane jako wygaszone. Aby wyświetlić te opcje, należy otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe, a następnie kliknąć kartę Programy.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli określać programy używane do wysyłania poczty, wyświetlania grup dyskusyjnych i inicjowania wywołań internetowych, jeśli programy służące do wykonywania tych zadań są zainstalowane.

Zasada „Wyłącz stronę Programy" (znajdująca się w lokalizacji \Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer\Internetowy panel sterowania), która powoduje usunięcie karty Programy z programu Internet Explorer w Panelu sterowania, ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.

Obsługiwane na: Program Internet Explorer 5.0 lub nowszy. Nieobsługiwane w systemie Windows Vista.

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameMessaging
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)