Wyszukiwanie: wyłącz opcję znajdowania plików klawiszem F3 w przeglądarce

Wyłącza używanie klawisza F3 do wyszukiwania w programie Internet Explorer i Eksploratorze plików.

Jeśli ta opcja zostanie włączona, funkcja wyszukiwania dostępna przez klawisz F3 będzie wyłączona. Użytkownicy nie będą mogli naciskać klawisza F3 w celu przeszukania Internetu (w programie Internet Explorer) ani w celu przeszukania dysku twardego (w Eksploratorze plików). Naciśnięcie przez użytkownika klawisza F3 spowoduje wyświetlenie monitu informującego, że ta funkcja została wyłączona.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli naciskać klawisz F3 w celu przeszukiwania Internetu (w programie Internet Explorer) lub dysku twardego (w Eksploratorze plików).

Ta zasada jest przeznaczona dla sytuacji, w których administratorzy nie chcą pozwolić użytkownikom na eksplorowanie Internetu lub dysku twardego.

Tej zasady można używać w połączeniu z zasadą „Menu Plik: wyłącz opcję menu Otwórz" (znajdującą się w lokalizacji \Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer\Menu przeglądarki), która uniemożliwia użytkownikom otwieranie plików za pomocą przeglądarki.

Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNoFindFiles
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)