Wyłącz zmienianie ustawień dodatkowej strony głównej

Dodatkowe strony główne to domyślne strony sieci Web ładowane ze strony głównej przez program Internet Explorer w oddzielnych kartach przy każdym uruchomieniu przeglądarki. To ustawienie zasad umożliwia skonfigurowanie domyślnych dodatkowych stron głównych.

Po włączeniu tego ustawienia można określić, które domyślne strony główne powinny być ładowane jako dodatkowe strony główne. Użytkownik nie może ustawić własnych domyślnych dodatkowych stron głównych.

W przypadku wyłączenia lub nieskonfigurowania tego ustawienia użytkownik może dodać dodatkowe strony główne.

Uwaga: jeśli zasada „Wyłącz zmienianie ustawień strony głównej" jest włączona, użytkownik nie może dodać dodatkowych stron głównych.

Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 8.0

Dodatkowe strony główne

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\SecondaryStartPages
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)