Wyłącz edytowanie harmonogramów dla stron trybu offline

Uniemożliwia użytkownikom edytowanie istniejącego harmonogramu pobierania stron sieci Web do przeglądania w trybie offline.

Po udostępnieniu stron sieci Web do przeglądania w trybie offline można przeglądać ich zawartość, gdy komputer nie jest połączony z Internetem.

Włączenie tej zasady spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli wyświetlać właściwości harmonogramów stron, które zostały skonfigurowane do przeglądania w trybie offline. Jeśli użytkownik kliknie menu Narzędzia, wybierze polecenie Synchronizuj, wybierze stronę sieci Web i kliknie przycisk Właściwości, żadne właściwości nie zostaną wyświetlone. Użytkownicy nie będą otrzymywać alertu informującego, że polecenie jest niedostępne.

Wyłączenie lub nieskonfigurowanie tej zasady umożliwi edytowanie istniejącego harmonogramu pobierania zawartości sieci Web do przeglądania w trybie offline.

Ta zasada jest przeznaczona dla organizacji, w których mogą wystąpić problemy z obciążeniem serwera przez pobieranie zawartości.

Zasada „Ukryj menu Ulubione" (znajdująca się w lokalizacji Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer) ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.

Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameNoEditingSubscriptions
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)