Nastavenie servera na publikovanie 4

Zobrazovaný názov servera na publikovanie: Zobrazuje názov servera na publikovanie.

Adresa URL servera na publikovanie: Zobrazuje adresu URL servera na publikovanie.

Globálne obnovenie publikovania: Povoľuje globálne obnovenie publikovania (booleovská hodnota).

Globálna obnovenie publikovania pri prihlásení: Aktivuje globálne obnovenie publikovania pri prihlásení (booleovská hodnota).

Interval globálneho obnovenia publikovania: Určuje interval obnovenia publikovania použitím hodnoty GlobalRefreshIntervalUnit. Ak chcete obnovenie balíka zakázať, vyberte hodnotu 0.

Jednotka intervalu globálneho obnovenia publikovania: Určuje jednotku intervalu (0 – 23 hodín, 0 – 31 dní).

Používateľské obnovenie publikovania: Povoľuje používateľské obnovenie publikovania (booleovská hodnota).

Používateľské obnovenie publikovania pri prihlásení: Aktivuje používateľské obnovenie publikovania pri prihlásení (booleovská hodnota).

Interval používateľského obnovenia publikovania: Určuje interval obnovenia publikovania použitím hodnoty UserRefreshIntervalUnit. Ak chcete obnovenie balíka zakázať, vyberte hodnotu 0.

Jednotka intervalu používateľského obnovenia publikovania: Určuje jednotku intervalu (0 – 23 hodín, 0 – 31 dní).

Supported on: At least Windows Server 2008 R2 or Windows 7

Zobrazovaný názov servera na publikovanie

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameName
Value TypeREG_SZ
Default ValueServer 4
Adresa URL servera na publikovanie

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Globálne obnovenie publikovania


 1. False
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. True
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Globálne obnovenie publikovania pri prihlásení


 1. False
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. True
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Interval globálneho obnovenia publikovania

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameGlobalPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value0
Max Value31
Jednotka intervalu globálneho obnovenia publikovania


 1. Hodina
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Deň
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Používateľské obnovenie publikovania


 1. False
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. True
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Používateľské obnovenie publikovania pri prihlásení


 1. False
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. True
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Interval používateľského obnovenia publikovania

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
Value NameUserPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value0
Max Value31
Jednotka intervalu používateľského obnovenia publikovania


 1. Hodina
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Deň
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\4
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


appv.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)