Закъснение на подсказките (за папки)

Също като по-горе, но за папки. Подсказките за папки са първоначално забранени, защото текстът обикновено не съдържа полезна информация

Ако състоянието е 'Зададена стойност', настройката винаги ще бъде равна на зададената стойност за всички потребители.

Ако състоянието е 'Стойност по подразбиране', настройката винаги ще бъде равна на стойността по подразбиране за всички потребители. Зададената стойност е без значение.

Ако състоянието е 'Отключено', настройката ще бъде равна на зададената стойност, но отделните потребители ще могат да променят настройката.

Supported on: Изисква Classic Shell 4.0.4 или по-нов. Изисква Internet Explorer 9 или по-нов.

Състояние:


 1. Зададена стойност
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameFolderInfotipDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Стойност по подразбиране
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameFolderInfotipDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Отключено
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameFolderInfotipDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Закъснение на подсказките (за папки)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
Value NameFolderInfotipDelay
Value TypeREG_SZ
Default Value

classicstartmenu.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)