Бързи клавиши за последните програми

Изберете стил на бързите клавиши, с който да стартирате последните програми

Ако състоянието е 'Зададена стойност', настройката винаги ще бъде равна на зададената стойност за всички потребители.

Ако състоянието е 'Стойност по подразбиране', настройката винаги ще бъде равна на стойността по подразбиране за всички потребители. Зададената стойност е без значение.

Ако състоянието е 'Отключено', настройката ще бъде равна на зададената стойност, но отделните потребители ще могат да променят настройката.

Supported on: Изисква Classic Shell 4.0.4 или по-нов. Изисква Internet Explorer 9 или по-нов.

Състояние:


 1. Зададена стойност
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameRecentProgKeys_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Стойност по подразбиране
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameRecentProgKeys_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Отключено
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameRecentProgKeys_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Бързи клавиши за последните програми


 1. Няма бързи клавиши
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameRecentProgKeys
  Value TypeREG_SZ
  ValueNoKey
 2. Нормални клавиши
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameRecentProgKeys
  Value TypeREG_SZ
  ValueNormal
 3. Цифри
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameRecentProgKeys
  Value TypeREG_SZ
  ValueDigits
 4. Скрити цифри
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameRecentProgKeys
  Value TypeREG_SZ
  ValueHiddenDigits


classicstartmenu.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)