Закъснение за показване на детайли

Закъснение (в мс) след което ще бъдат показани детайлите. При Windows 7 с Aero, ако детайлите се покажат твърде рано, диалогът ще започне да примигва. В такъв случай използвайте закъснение поне 250 мс. Закъснението е удобно също ако искате детайлите да се покажат само за по-дълги файлови операции

Ако състоянието е 'Зададена стойност', настройката винаги ще бъде равна на зададената стойност за всички потребители.

Ако състоянието е 'Стойност по подразбиране', настройката винаги ще бъде равна на стойността по подразбиране за всички потребители. Зададената стойност е без значение.

Ако състоянието е 'Отключено', настройката ще бъде равна на зададената стойност, но отделните потребители ще могат да променят настройката.

Supported on: Изисква Classic Shell 4.0.4 или по-нов. Изисква Windows 7.

Състояние:


 1. Зададена стойност
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameMoreProgressDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Стойност по подразбиране
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameMoreProgressDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Отключено
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameMoreProgressDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Закъснение за показване на детайли

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
Value NameMoreProgressDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value

classicexplorer.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)