Опции на обложка за под-меню 'Всички Програми' на менюто 'Старт' в Windows 7

Изберете опции на обложката, които да бъде използвани от под-менюто 'Всички Програми' на менюто 'Старт' в Windows 7.
Опциите са списък от шестнадесетични числа. Най-добрият метод за получаване на правилния текст е първо да конфигурирате опциите в диалога с настройките и после да вземете текста от стойността SkinOptionsA от HKCU\Software\IvoSoft\ClassicStartMenu\Settings

Ако състоянието е 'Зададена стойност', настройката винаги ще бъде равна на зададената стойност за всички потребители.

Ако състоянието е 'Стойност по подразбиране', настройката винаги ще бъде равна на стойността по подразбиране за всички потребители. Зададената стойност е без значение.

Ако състоянието е 'Отключено', настройката ще бъде равна на зададената стойност, но отделните потребители ще могат да променят настройката.

Supported on: Изисква Classic Shell 4.0.4 или по-нов. Изисква Windows 7.

Състояние:


 1. Зададена стойност
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSkinOptionsA_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Стойност по подразбиране
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSkinOptionsA_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Отключено
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSkinOptionsA_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Опции на обложка за под-меню 'Всички Програми' на менюто 'Старт' в Windows 7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
Value NameSkinOptionsA
Value TypeREG_SZ
Default Value

classicstartmenu.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)