Анимация на под-меню

Изберете анимация за под-менютата

Ако състоянието е 'Зададена стойност', настройката винаги ще бъде равна на зададената стойност за всички потребители.

Ако състоянието е 'Стойност по подразбиране', настройката винаги ще бъде равна на стойността по подразбиране за всички потребители. Зададената стойност е без значение.

Ако състоянието е 'Отключено', настройката ще бъде равна на зададената стойност, но отделните потребители ще могат да променят настройката.

Supported on: Изисква Classic Shell 4.0.4 или по-нов. Изисква Internet Explorer 9 или по-нов.

Състояние:


 1. Зададена стойност
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSubMenuAnimation_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Стойност по подразбиране
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSubMenuAnimation_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Отключено
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSubMenuAnimation_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Анимация на под-меню


 1. Без анимация
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSubMenuAnimation
  Value TypeREG_SZ
  ValueNone
 2. Постепенно появяване
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSubMenuAnimation
  Value TypeREG_SZ
  ValueFade
 3. Плъзгане
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSubMenuAnimation
  Value TypeREG_SZ
  ValueSlide
 4. Случайно
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameSubMenuAnimation
  Value TypeREG_SZ
  ValueRandom


classicstartmenu.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)