Luba PAC URL-i eemaldamine (https:// puhul)

Eemaldab protokolliga https:// URL-idelt privaatsed ja turvalisusega seotud tundlikud osad enne, kui need edastatakse PAC-skriptidele (puhverserveri automaatne seadistamine), mida Google Chrome kasutab puhverserveri lahendamisel.

Kui see on tõene, lubatakse turvafunktsioon ja protokolliga https:// URL-id
puhastatakse enne PAC-skripti saatmist. Sel moel ei saa PAC-skript
vaadata andmeid, mida tavaliselt kaitseb krüpteeritud kanal (nt URL-i tee
ja päring).

Kui see on väär, keelatakse turvafunktsioon ja PAC-skriptidele antakse
vaikimisi õigus vaadata protokolliga https:// URL-ide kõiki komponente.
See kehtib kõigi PAC-skriptide puhul päritolust olenemata (sh need,
mis toodi ebaturvalise transpordiga või tuvastati ebaturvaliselt WPAD-i
kaudu).

Vaikeseade on Tõene (turvafunktsioon on lubatud), v.a Chrome OS-i
ettevõtte kasutajate puhul, kelle vaikeseade on Väär.

Seade on soovitatav määrata väärtusele Tõene. See tuleks seada
väärtusele Väär vaid juhul, kui ilmnevad ühilduvusprobleemid
olemasolevate PAC-skriptidega.

Tulevikus on plaanis see alistusfunktsioon eemaldada.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePacHttpsUrlStrippingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)