Inställningar för publiceringsserver 1

Visningsnamn för publiceringsserver: Visar namnet på publiceringsservern.

URL till publiceringsserver: Visar URL:en för publiceringsservern.

Global publiceringsuppdatering: Aktiverar uppdatering av global publicering (booleskt).

Global publiceringsuppdatering vid inloggning: Aktiverar global publiceringsuppdatering vid inloggning (booleskt).

Intervall för global publiceringsuppdatering: Anger intervall för publiceringsuppdatering med GlobalUppdateraIntervalUnit. Om du vill inaktivera paketuppdatering väljer du 0.

Intervallenhet för global publiceringsuppdatering: Anger intervallenheten (timme 0-23, dag 0-31).

Publiceringsuppdatering av användaren: Aktiverar publiceringsuppdatering av användaren (booleskt).

Publiceringsuppdatering av användaren vid inloggning: Aktiverar publiceringsuppdatering av användaren vid inloggning (booleskt).

Intervall för publiceringsuppdatering av användaren: Anger intervall för publiceringsuppdatering med UserRefreshIntervalUnit. Om du vill inaktivera paketuppdatering väljer du 0.

Intervallenhet för publiceringsuppdatering av användaren: Anger intervallenheten (timme 0-23, dag 0-31).

Stöds på: Minst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7

Visningsnamn för publiceringsserver

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
Value NameName
Value TypeREG_SZ
Default ValueServer 1
URL till publiceringsserver

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
Value NameURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Uppdatera global publicering


 1. Falskt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sant
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameGlobalEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Global publiceringsuppdatering vid inloggning


 1. Falskt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sant
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameGlobalLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Intervall för global publiceringsuppdatering

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
Value NameGlobalPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value0
Min Value0
Max Value31
Intervallenhet för global publiceringsuppdatering


 1. Timme
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dag
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameGlobalPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Publiceringsuppdatering av användaren


 1. Falskt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sant
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameUserEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Publiceringsuppdatering av användaren vid inloggning


 1. Falskt
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Sant
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameUserLogonRefresh
  Value TypeREG_DWORD
  Value1

Intervall för publiceringsuppdatering av användaren

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
Value NameUserPeriodicRefreshInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value0
Max Value31
Intervallenhet för publiceringsuppdatering av användaren


 1. Timme
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dag
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Publishing\Servers\1
  Value NameUserPeriodicRefreshIntervalUnit
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


appv.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)