Dokumenty użytkownika

Wybierz jak wyświetlać 'Dokumenty użytkownika' w menu Start

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na tej wartości', ustawienie zostanie zablokowane na określonej wartości dla wszystkich użytkowników.

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na domyślnej', ustawienie zostanie zablokowane na wartości domyślnej dla wszystkich użytkowników. Określona wartość jest ignorowana.

Jeśli ustawisz stan na 'Odblokowano', domyślna wartość ustawienia zostanie zmieniona na określoną wartość. Poszczególni użytkownicy będą mogli zmienić to ustawienie.

Obsługiwane na: Wymaga Classic Shell 4.0.4 lub nowszego. Wymaga menu w stylu klasycznym.

Stan:


 1. Zablokowano na tej wartości
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameUserDocuments_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Zablokowano na domyślnej
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameUserDocuments_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Odblokowany
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameUserDocuments_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Dokumenty użytkownika


 1. Nie wyświetlaj tego elementu
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameUserDocuments
  Value TypeREG_SZ
  ValueHide
 2. Wyświetl jako łącze
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameUserDocuments
  Value TypeREG_SZ
  ValueShow
 3. Wyświetl jako menu
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameUserDocuments
  Value TypeREG_SZ
  ValueMenu


classicstartmenu.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)