Skróty klawiaturowe dla programów z listy szybkiego dostępu

Wybierz działanie, które zostanie wykonane, po naciśnięciu skrótu klawiaturowego dla programu z listy szybkiego dostępu

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na tej wartości', ustawienie zostanie zablokowane na określonej wartości dla wszystkich użytkowników.

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na domyślnej', ustawienie zostanie zablokowane na wartości domyślnej dla wszystkich użytkowników. Określona wartość jest ignorowana.

Jeśli ustawisz stan na 'Odblokowano', domyślna wartość ustawienia zostanie zmieniona na określoną wartość. Poszczególni użytkownicy będą mogli zmienić to ustawienie.

Obsługiwane na: Wymaga Classic Shell 4.0.4 lub nowszego. Wymaga Internet Explorer 9 lub nowszego.

Stan:


 1. Zablokowano na tej wartości
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameJumplistKeys_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Zablokowano na domyślnej
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameJumplistKeys_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Odblokowany
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameJumplistKeys_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Skróty klawiaturowe dla programów z listy szybkiego dostępu


 1. Wybierz
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameJumplistKeys
  Value TypeREG_SZ
  ValueSelect
 2. Uruchom
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameJumplistKeys
  Value TypeREG_SZ
  ValueRun
 3. Otwórz listę szybkiego dostępu
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameJumplistKeys
  Value TypeREG_SZ
  ValueOpen


classicstartmenu.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)