Alarm dźwiękowy dla konflikt plików

To ustawienie dodaje alarm dźwiękowy do okna dialogowego potwierdzenia kopiowania, gdy ma zostać zastąpiony plik systemowy lub tylko do odczytu

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na tej wartości', ustawienie zostanie zablokowane na określonej wartości dla wszystkich użytkowników.

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na domyślnej', ustawienie zostanie zablokowane na wartości domyślnej dla wszystkich użytkowników. Określona wartość jest ignorowana.

Jeśli ustawisz stan na 'Odblokowano', domyślna wartość ustawienia zostanie zmieniona na określoną wartość. Poszczególni użytkownicy będą mogli zmienić to ustawienie.

Obsługiwane na: Wymaga Classic Shell 4.0.4 lub nowszego. Wymaga Windows 7.

Stan:


 1. Zablokowano na tej wartości
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameOverwriteAlertLevel_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Zablokowano na domyślnej
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameOverwriteAlertLevel_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Odblokowano
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameOverwriteAlertLevel_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Alarm dźwiękowy dla konflikt plików


 1. Bez alarmu
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameOverwriteAlertLevel
  Value TypeREG_SZ
  ValueNoAlert
 2. Dla plików systemowych
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameOverwriteAlertLevel
  Value TypeREG_SZ
  ValueSystemFiles
 3. Dla plików systemowych i tylko do odczytu
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameOverwriteAlertLevel
  Value TypeREG_SZ
  ValueReadOnlyFiles


classicexplorer.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)