Rozmiar dużych ikon

Ustaw rozmiar ikon, gdy pole wyboru 'Duże przyciski' jest zaznaczone. Domyślnie jest to 24 dla DPI<120 i 32 dla DPI>=120

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na tej wartości', ustawienie zostanie zablokowane na określonej wartości dla wszystkich użytkowników.

Jeśli ustawisz stan na 'Zablokowano na domyślnej', ustawienie zostanie zablokowane na wartości domyślnej dla wszystkich użytkowników. Określona wartość jest ignorowana.

Jeśli ustawisz stan na 'Odblokowano', domyślna wartość ustawienia zostanie zmieniona na określoną wartość. Poszczególni użytkownicy będą mogli zmienić to ustawienie.

Obsługiwane na: Wymaga Classic Shell 4.0.4 lub nowszego. Wymaga Internet Explorer 9 lub nowszego.

Stan:


 1. Zablokowano na tej wartości
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameLargeIconSize_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Zablokowano na domyślnej
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameLargeIconSize_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Odblokowano
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameLargeIconSize_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Rozmiar dużych ikon

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
Value NameLargeIconSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value

classicexplorer.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)