Automatisch toestemming verlenen aan deze sites om verbinding te maken met USB-apparaten met de opgegeven leveranciers- en product-ID's.

Hiermee kun je een lijst met URL's instellen die aangeven welke sites automatisch toegang krijgen tot een USB-apparaat met de opgegeven leverancier- en product-ID. Het beleid is alleen geldig als elk item in de lijst zowel apparaten als URL's bevat. Elk item in apparaten kan een veld voor leverancier-ID en een veld voor product-ID bevatten. Een ID die is weggelaten, wordt als wildcard behandeld, met één uitzondering: er mag geen product-ID worden opgegeven zonder dat er ook een leverancier-ID is opgegeven. Anders is het beleid niet geldig. Ongeldige beleidswaarden worden genegeerd.

Het USB-toestemmingsmodel gebruikt de URL van de site die de aanvraag indient ('aanvragende URL') en de URL van de framesite op hoofdniveau ('insluitings-URL') om de aanvragende URL toegang te geven tot het USB-apparaat. Wanneer de aanvragende site in een iframe wordt geladen, is het mogelijk dat de aanvragende URL en de insluitings-URL niet hetzelfde zijn. Daarom kan het veld voor URL's maximaal twee, door een komma gescheiden URL-tekenreeksen bevatten om respectievelijk de aanvragende URL en insluitings-URL op te geven. Als er slechts één URL wordt opgegeven, wordt toegang tot de bijbehorende USB-apparaten gegeven wanneer de URL van de aanvragende site overeenkomt met deze URL, ongeacht de insluitingsstatus. De URL's in het veld voor URL's moeten geldige URL's zijn. Als dit niet het geval is, wordt het beleid genegeerd.

Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites. Deze vind je in het beleid DefaultWebUsbGuardSetting (als dit is ingesteld) of in de persoonlijke configuratie van de gebruiker.

De URL-patronen in dit beleid mogen geen conflict vormen met de patronen die zijn ingesteld via WebUsbBlockedForUrls. Als er een conflict is, krijgt dit beleid voorrang op WebUsbBlockedForUrls en WebUsbAskForUrls.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=WebUsbAllowDevicesForUrls voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

[
{
"urls": [
"https://google.com",
"https://requesting.com,https://embedded.com"
],
"devices": [
{
"vendor_id": 1234,
"product_id": 5678
}
]
}
]

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Automatisch toestemming verlenen aan deze sites om verbinding te maken met USB-apparaten met de opgegeven leveranciers- en product-ID's.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWebUsbAllowDevicesForUrls
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)