Clientcertificaten automatisch selecteren voor deze sites

Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven waarvoor Google Chrome automatisch een clientcertificaat moet selecteren als de site vraagt om een certificaat.

De waarde moet een matrix van json-woordenboeken met tekenreeksen zijn. Elk woordenboek moet de indeling { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } hebben, waarbij $URL_PATTERN een patroon voor het instellen van content is. $FILTER beperkt de clientcertificaten die de browser automatisch kan selecteren. Onafhankelijk van het filter worden alleen certificaten geselecteerd die overeenkomen met het certificaatverzoek van de server. Als $FILTER bijvoorbeeld de indeling { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } heeft, worden daarnaast alleen clientcertificaten geselecteerd die zijn uitgegeven door een certificaat met de CommonName $ISSUER_CN. Als $FILTER een "ISSUER" en een gedeelte "SUBJECT" bevat, moet een clientcertificaat aan beide voorwaarden voldoen om te worden geselecteerd. Als $FILTER een organisatie ('O') specificeert, moet een certificaat ten minste één organisatie bevatten die overeenkomt met de gespecificeerde waarde die moet worden geselecteerd. Als $FILTER een organisatie-eenheid ('OU') specificeert, moet een certificaat ten minste één organisatie-eenheid bevatten die overeenkomt met de gespecificeerde waarde die moet worden geselecteerd. Als $FILTER het lege woordenboek {} is, wordt de selectie van clientcertificaten niet verder beperkt.

Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt voor geen enkele site automatische selectie uitgevoerd.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=AutoSelectCertificateForUrls voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

{"pattern":"https://www.example.com","filter":{"ISSUER":{"CN":"certificate issuer name", "L": "certificate issuer location", "O": "certificate issuer org", "OU": "certificate issuer org unit"}, "SUBJECT":{"CN":"certificate subject name", "L": "certificate subject location", "O": "certificate subject org", "OU": "certificate subject org unit"}}}

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Clientcertificaten automatisch selecteren voor deze sites

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)