Menyalternativ för klassisk meny med en kolumn

Välj menypunkter som ska användas av den klassiska stilen med en kolumn.
Det bästa sättet att få den rätta strängen är att konfigurera poster i Klassisk Start Menyinställningar och sedan leta upp värdet med namnet MenuItems1 in HKCU\Software\IvoSoft\ClassicStartMenu\Settings

Om du ställer in läget på 'Låst till detta värde', kommer inställningen att vara låst till det angivna värdet för alla användare.

Om du ställer in läget på 'Låst till standard', kommer inställningen att vara låst till standardvärdet för alla användare. Det angivna värdet ignoreras.

Om du ställer in läget på 'Olåst', kommer standardvärdet för inställningen ändras till det angivna värdet. Enskilda användare kan åsidosätta inställningen.

Stöds på: Kräver Classic Shell 4.0.4 eller senare. Kräver Klassisk meny stil med en kolumn.

Läge:


 1. Låst till detta värde
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameMenuItems1_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Låst till standard
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameMenuItems1_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Olåst
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameMenuItems1_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
Value NameMenuItems1
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

classicstartmenu.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)