Flera kolumner i undermenyer

Välj vad som ska göras när en undermeny inte ryms i en enda kolumn

Om du ställer in läget på 'Låst till detta värde', kommer inställningen att vara låst till det angivna värdet för alla användare.

Om du ställer in läget på 'Låst till standard', kommer inställningen att vara låst till standardvärdet för alla användare. Det angivna värdet ignoreras.

Om du ställer in läget på 'Olåst', kommer standardvärdet för inställningen ändras till det angivna värdet. Enskilda användare kan åsidosätta inställningen.

Stöds på: Kräver Classic Shell 4.0.4 eller senare. Kräver Internet Explorer 9 eller senare.

Läge:


 1. Låst till detta värde
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameScrollType_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Låst till standard
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameScrollType_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Olåst
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameScrollType_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Flera kolumner i undermenyer


 1. Använd ensam kolumn (scroll)
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameScrollType
  Value TypeREG_SZ
  ValueScroll
 2. Använd flera kolumner
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameScrollType
  Value TypeREG_SZ
  ValueNoScroll
 3. Auto (flera kolumner om de passar)
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicStartMenu
  Value NameScrollType
  Value TypeREG_SZ
  ValueAuto


classicstartmenu.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)