İzin verilen uygulama/uzantı türlerini yapılandır

Politikanın ayarlanması, Google Chrome ürününe yüklenebilecek uygulamaları ve uzantıları, ayrıca etkileşimde bulunabilecekleri ana makineleri kontrol eder ve çalışma zamanı erişimini sınırlar.

Politika ayarlanmadan bırakılırsa kabul edilebilir uzantılar ve uygulama türleriyle ilgili hiçbir kısıtlama uygulanmaz.

Listede bulunmayan türden uzantılar ve uygulamalar yüklenmez. Her değer, şu dizelerden biri olmalıdır:

* "extension"

* "theme"

* "user_script"

* "hosted_app"

* "legacy_packaged_app"

* "platform_app"

Bu türlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Google Chrome uzantıları dokümanına bakın.

75 sürümünden önce, birden fazla virgülle ayrılmış uzantı kimliğinin kullanılması desteklenmez ve atlanır. Politikanın geri kalanı geçerlidir.

Not: Bu politika ayrıca ExtensionInstallForcelist kullanılarak zorunlu yüklenmiş uzantıları ve uygulamaları da etkiler.

Örnek değer:

hosted_app

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Yüklenmesine izin verilen uzantı/uygulama türleri

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)