Alternatif Tarayıcıda Açılacak Ana Makineler

Alternatif tarayıcıda açılacak ana makine alan adlarının listesini belirtmenize olanak verir.

Politika etkinleştirilmişse alternatif tarayıcıya geçişi tetikleyecek bir filtre listesi sağlamanız gerekir. Her giriş aşağıdaki dört türden birinde olmalıdır:

Ana makine adı bölümü: Alan adının tamamı ("www.example.com" gibi) veya bir kısmı ("example.com", hatta "example" gibi) belirtilmelidir. Joker karakterler henüz desteklenmemektedir.
URL öneki: Gerekirse protokol ve bağlantı noktasıyla birlikte, sadece uygun URL önekleri tam olarak eşleştirilir. Ör. "http://login.example.com" veya "https://www.example.com:8080/login/".
Negatif giriş: "!" ile başlar ve yukarıda açıklandığı gibi ana makine adı kısmıyla veya URL önekiyle devam eder. Negatif girişler her zaman Chrome'da açılır. Ör. "!example.com" veya "!file:///c:/localapp/".
Joker karakter girişi: Sadece tek bir "*" karakteri içerir. Her URL ile eşleşir. Çoğu URL'nin alternatif tarayıcıda, az sayıda URL'nin ise Chrome'da açılacağı durumlarda, negatif girişlerle birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır.

Negatif girişler pozitif girişlere oranla daha yüksek önceliklere sahiptir. Bu da bir alan adının büyük bölümünün beyaz listeye eklenmesine olanak sağlarken, daha küçük kısmının Chrome'da açılmak üzere kaydedilmesine izin verir.
Joker karakter girişi (varsa), ancak diğer tüm kurallar kontrol edildikten sonra uygulanır.

Yönlendirme için şu protokoller izlenir: http:, https:.

Belirtilmezse veya boş bırakılırsa, alternatif tarayıcıya herhangi bir geçiş tetiklenmez.

Destek yeri: Microsoft Windows XP SP2 veya sonrası

Alternatif Tarayıcıda Açılacak Ana Makineler

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\3rdparty\Extensions\heildphpnddilhkemkielfhnkaagiabh\policy\url_list
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

legacybrowsersupport.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)