Sluta blockera inaktuella ActiveX-kontroller för Internet Explorer på vissa domäner

Med den här principinställningen kan du hantera en lista med domäner i vilka Internet Explorer inte blockerar inaktuella ActiveX-kontroller. Inaktuella ActiveX-kontroller blockeras aldrig i zonen Intranät.

Om du aktiverar den här principinställningen kan du ange en anpassad lista med domäner där inaktuella ActiveX-kontroller inte blockeras i Internet Explorer. Domänposterna måste ha något av följande format:

1. "domain.name.TLD". Om du vill ta med *.contoso.com/* anger du "contoso.com".
2. "hostname". Om du vill ta med http://exempel anger du "exempel".
3. "file:///sökväg/filnamn.htm". Ange till exempel "file:///C:/Users/contoso/Desktop/index.htm".

Om du inaktiverar eller inte konfigurerar principinställningen tas listan bort och Internet Explorer fortsätter blockera inaktuella ActiveX-kontroller i alla domäner i zonen Internet.

Mer information finns i avsnittet om inaktuella ActiveX-kontroller i TechNet-biblioteket för Internet Explorer.

Stöds på: Minst Internet Explorer 8.0

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameListBox_DomainAllowlist
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lista över tillåtna domäner

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\Domain
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)