Aktivera loggning av ActiveX-kontroller i Internet Explorer

Den här principinställningen anger om Internet Explorer sparar logginformation för ActiveX-kontroller.

Om du aktiverar den här principinställningen loggar Internet Explorer information om ActiveX-kontroller (med käll-URI:n som läste in kontrollen och om den blockerades) i en lokal fil.

Om du inaktiverar eller inte konfigurerar principinställningen loggar inte Internet Explorer information om ActiveX-kontroller.

Observera att du kan aktivera eller inaktivera den här principinställningen oavsett principinställningarna "Sluta blockera inaktuella ActiveX-kontroller för Internet Explorer" eller "Sluta blockera inaktuella ActiveX-kontroller för Internet Explorer på vissa domäner".

Mer information finns i avsnittet Inaktuella ActiveX-kontroller i TechNet-biblioteket om Internet Explorer.

Stöds på: Minst Internet Explorer 8.0

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameAuditModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)