Tillåt inte konfiguration av sökning i adressfältet

Den här principinställningen anger om användaren kan söka i adressfältet eller inte.

Om du aktiverar den här principinställningen måste du ange vilken av följande åtgärder som ska gälla för sökningar i adressfältet. Användaren kan inte ändra den angivna åtgärden.

• Sök inte från adressfältet: Användaren kan inte använda adressfältet för att söka. Användaren kan fortfarande söka från sökfältet genom att klicka på knappen Sök.
• Visa resultaten i huvudfönstret: När användaren söker i adressfältet visas listan med sökresultat i huvudfönstret.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen kan användaren ange vilken åtgärd som ska gälla för sökningar i adressfältet.

Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0

Vid sökning från Adressfältet:


 1. Visa resultaten i huvudfönstret
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Value NameAutoSearch
  Value TypeREG_DWORD
  Value4
 2. Sök inte från Adressfältet
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Value NameAutoSearch
  Value TypeREG_DWORD
  Value0


inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)