Konfigurera knappar i verktygsfält

Anger vilka knappar som ska visas på standardverktygsfältet i Internet Explorer.

Om du aktiverar den här principen kan du ange om en knapp ska visas eller inte genom att markera eller avmarkera kryssrutan för knappen.

Om du inaktiverar den här principen eller låter bli att konfigurera den visas standardverktygsfältet med standardinställningarna, såvida inte användaren anpassar inställningarna.

Stöds på: Endast Internet Explorer 5.0 och Internet Explorer 6.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameSpecifyDefaultButtons
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Visa knappen Bakåt
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Back
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Framåt
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Forward
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Stopp
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Stop
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Uppdatera
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Refresh
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Startsida
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Home
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Sök
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Search
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Favoriter
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Favorites
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Historik
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_History
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Mappar
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Folders
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Helskärm
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Fullscreen
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Verktyg
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Tools
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen E-post
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_MailNews
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Teckenstorlek
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Size
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Skriv ut
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Print
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Redigera
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Edit
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Diskutera
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Discussions
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Klipp ut
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Cut
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Kopiera
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Copy
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Klistra in
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Paste
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2
Visa knappen Kodning
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value NameBtn_Encoding
Value TypeREG_DWORD
Default Value2
True Value1
False Value2

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)