Komponenten Microsoft Scriptlet

Anger komponenten Microsoft Scriptlet som en administratörsgodkänd kontroll. Det är en Active X-kontroll som används för att återge HTML-sidor.

Om du aktiverar den här principen kan den här kontrollen köras i de säkerhetszoner där du anger att kontroller som godkänns av administratören får köras.

Om du inaktiverar den här principen eller låter bli att konfigurera den anges inte den här kontrollen som godkänd av administratören.

Följ stegen nedan om du vill ange hur kontroller som godkänns av administratören ska hanteras för varje säkerhetszon:

1. Klicka på "Användarkonfiguration" i Grupprincip, klicka på "Underhåll av Internet Explorer" och klicka sedan på "Säkerhet".
2. Dubbelklicka på "Säkerhetszoner och klassificering av innehåll", klicka på "Importera inställningar för säkerhetszoner" och klicka sedan på "Ändra inställningar".
3. Markera innehållszonen du vill hantera ActiveX-kontroller i och klicka sedan på "Anpassad nivå".
4. Klicka på "Godkänns av administratör" i området "Kör ActiveX-kontroller och plugin-program".

Stöds på: Minst Internet Explorer 5.0

Komponenten Microsoft Scriptlet
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)