Ota komentosarjavirheiden näyttäminen käyttöön

Tämä käytäntöasetus määrittää, näytetäänkö komentosarjavirheet, kun sivu ei näy oikein komentosarjan ongelmien vuoksi. Oletusarvoisesti tämä ominaisuus on poistettu käytöstä, mutta sen on hyödyllinen verkkosivuja testaaville kehittäjille.

Jos tämä käytäntöasetus otetaan käyttöön, käyttäjälle näytetään komentosarjavirheet kun sivu ei näy oikein komentosarjan ongelmien vuoksi. Käyttäjä ei voi muuttaa tätä käytäntöasetusta.

Jos tämä käytäntöasetus otetaan pois käytöstä, käyttäjälle ei näytetä komentosarjavirheitä kun sivu ei näy oikein komentosarjan ongelmien vuoksi. Käyttäjä ei voi muuttaa tätä käytäntöasetusta.

Jos tätä käytäntöasetusta ei määritetä, käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä komentosarjavirheiden näyttämisen.

Tuettu: Vähintään Internet Explorer 7.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameError Dlg Displayed On Every Error
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueyes
Disabled Valueno

inetres.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)