Inaktivera ändring av kontroll av standardwebbläsare

Förhindrar att Internet Explorer kontrollerar om programmet är valt som standardwebbläsare.

Om du aktiverar den här principen inaktiveras kryssrutan "Kontrollera om Internet Explorer används som standardläsare" på fliken "Program" i dialogrutan "Internetalternativ".

Om du inaktiverar den här principen eller låter bli att konfigurera den kan användare bestämma om Internet Explorer ska kontrollera om programmet är valt som standardwebbläsare. När den här kontrollen utförs tillfrågas användaren om vilken webbläsare som ska användas som standard.

Den här principen är till för organisationer där användare inte tillåts bestämma vilken webbläsare som ska användas som standard.

Principen Inaktivera fliken Program (som finns på \Användarkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internet på Kontrollpanelen), som tar bort fliken "Program" från Internet Explorer på Kontrollpanelen, har företräde framför den här principen. Om den principen aktiveras ignoreras den här principen.

Stöds på: Endast Internet Explorer 5.0 till Internet Explorer 9.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameCheck_If_Default
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)