Deaktiver endring av sertifikatinnstillinger

Hindrer at brukerne endrer sertifikatinnstillinger i Internet Explorer. Sertifikater brukes til å bekrefte identiteten til programvareleverandører.

Hvis du aktiverer denne policyen, vises policyinnstillingene nedtonet i Sertifikater-området i kategorien Innhold i dialogboksen Alternativer for Internett.

Hvis du deaktiverer eller ikke konfigurerer denne policyen, kan brukerne importere nye sertifikater, fjerne godkjente leverandører og endre innstillinger for sertifikater som allerede er godkjent.

policyinnstillingen Deaktiver siden Innhold (i \Brukerkonfigurasjon\Administrative maler\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internet Kontrollpanel), som fjerner kategorien Innhold fra Internet Explorer i Kontrollpanel, blir prioritert foran denne policyen. Hvis den aktiveres, ignoreres denne policyen.

Forsiktig! Hvis du aktiverer denne policyen, kan brukerne fortsatt kjøre veiviseren for import av sertifikatbehandling ved å dobbeltklikke sertifikatfilen (.spc) for en programvareleverandør. Med denne veiviseren kan brukerne importere og konfigurere innstillinger for sertifikater fra programvareleverandører som ikke er konfigurert for Internet Explorer.

Støttes av: Minst Internet Explorer 5.0

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameCertificates
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)