Prenumerationsbegränsningar

Begränsar hur mycket information som hämtas för offlinevisning.

Om du aktiverar den här principen kan du ange gränser för hur många och hur stora sidor en användare får hämta. Om en användare är på väg att överskrida antalet prenumerationer visas ett meddelande som talar om att det inte går att ange fler webbplatser för offlinevisning.

Om du inaktiverar den här principen eller låter bli att konfigurera den kan användare bestämma hur mycket innehåll som genomsöks efter ny information och som hämtas.

Varning! Även om alternativet "Maximalt antal offlinesidor" bestämmer hur många nivåer av en webbsida som söks igenom efter ny information så ändras inte gränssnittet i guiden "Offlinefavoriter".

Obs! Start- och sluttiderna för hämtning anges i antal minuter efter midnatt. Inställningen Maximalt nivådjup för offlinesidor anger hur många nivåer av en webbsida som ska genomsökas efter ny information.

Stöds på: Endast Internet Explorer 5.0 och Internet Explorer 6.0

Maximal storlek för prenumerationer i kB:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Maximalt antal offlinesidor:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionCount
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Minsta antal minuter mellan schemalagda uppdateringar:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMinUpdateInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Tidpunkt när schemalagda uppdateringar ska börja förhindras:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeBegin
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Tidpunkt när schemalagda uppdateringar inte längre ska förhindras:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeEnd
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Maximalt nivådjup för offlinesidor:


 1. 0
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. 1
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. 2
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 4. 3
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)