Abonnementsbegrensninger

Begrenser mengden av informasjon som lastes ned for frakoblet visning.

Hvis du aktiverer denne policyen, kan du angi grenser for størrelsen på og antall sider som brukerne kan laste ned. Hvis brukerne forsøker å overstige antall abonnementer, vises en melding om at de ikke kan koble til flere webområder for frakoblet vising.

Hvis du deaktiverer eller ikke konfigurerer denne policyen, kan brukerne bestemme mengden innhold det søkes etter for å finne ny informasjon og laste den ned.

Forsiktig! Selv om alternativet Maksimalt antall frakoblede sider angir hvor mange nivåer av et webområde det søkes etter for ny informasjon, endrer det ikke brukergrensesnittet i veiviseren for frakoblede favoritter.

Obs! Start- og sluttidspunkt for nedlasting måles i minutter etter midnatt. Innstillingen Maksimal dybde for frakoblet sideinngliding angir hvor mange nivåer på et webområde det søkes etter ny informasjon på.

Støttes av: Bare Internet Explorer 5.0 og Internet Explorer 6.0

Maksimal størrelse på abonnement i kilobyte:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Maksimalt antall frakoblede sider:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionCount
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Minimum antall minutter mellom planlagte oppdateringer:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMinUpdateInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Tid for å starte forhindring av planlagte oppdateringer:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeBegin
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Tid for å avslutte forhindring av planlagte oppdateringer:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeEnd
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Maksimal dybde for frakoblet sideinngliding:


 1. 0
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. 1
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. 2
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 4. 3
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)