Tilordningsliste for område/sone

Med denne policyinnstillingen kan du administrere en liste over områder du vil knytte til en spesifikk sikkerhetssone. Disse sonenumrene har tilknyttede sikkerhetsinnstillinger som gjelder for alle områdene i denne sonen.

Internet Explorer har 4 sikkerhetssoner (nummerert 1-4), og disse brukes av denne policyinnstillingen for å tilordne områder til soner. Disse er: (1) Sonen Intranett, (2) sonen Klarerte områder, (3) sonen Internett og (4) sonen Begrensede områder. Sikkerhetsinnstillinger kan angis for hver av disse sonene i andre policyinnstillinger, og standardinnstillingene er: Sonen Klarerte områder (mal med lav sikkerhet), sonen Intranett (mal med middels til lav sikkerhet), sonen Internett (mal med middels sikkerhet) og sonen Begrensede områder (mal med høy sikkerhet). (Sonen Lokal maskin og tilhørende låste sone har spesielle sikkerhetsinnstillinger som beskytter den lokale datamaskinen.)

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, kan du angi en liste over områder og relaterte sonenumre. Tilordningen av et område til en sone vil sørge for at sikkerhetsinnstillingene for den angitte sonen brukes for området.  Angi følgende informasjon for hver oppføring du legger til i listen:

Verdinavn – En vert for et intranettområde, eller et fullstendig kvalifisert domenenavn for andre områder. Verdinavnet kan også inkludere en spesifikk protokoll. Hvis du for eksempel angir http://www.contoso.com som verdinavn, vil andre protokoller ikke bli påvirket. Hvis du bare angir www.contoso.com, vil alle protokoller påvirkes for dette området, inkludert HTTP, HTTPS, FTP og så videre. Området kan også angis som en IP-adresse (f.eks. 127.0.0.1) eller intervall (f.eks. 127.0.0.1-10). Unngå å bruke flere tegn etter domenet, som skråstreker eller URL-bane, for å unngå at policyer kommer i konflikt med hverandre. Policyinnstillinger for www.contoso.com og www.contoso.com/mail vil for eksempel bli betraktet som samme policyinnstilling av Internet Explorer, og derfor være i konflikt med hverandre.

Verdi – Et tall som angir sonen området skal tilknyttes for sikkerhetsinnstillinger. Internet Explorer-sonene beskrevet ovenfor, er 1-4.

Hvis du deaktiverer eller ikke konfigurerer denne policyen, kan brukerne velge egne område/sone-tilordninger.

Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Angi sonetilordninger her.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)