Websted til zone-tildelingsliste

Du kan bruge denne politikindstilling til at administrere en liste over websteder, som du vil knytte til en bestemt sikkerhedszone. Disse zonenumre har tilknyttede sikkerhedsindstillinger, der gælder for alle webstederne i zonen.

Internet Explorer har 4 sikkerhedszoner, der er nummereret fra 1 til 4 og bruges af denne politikindstilling til at knytte websteder til zoner. De er: (1) zonen Intranet, (2) zonen Websteder, du har tillid til, (3) zonen Internet og (4) zonen Usikre websteder. Sikkerhedsindstillingerne kan indstilles for hver af disse zoner vha. andre politikindstillinger, og deres standardindstillinger er: zonen Websteder, du har tillid til (skabelonen Lav), zonen Intranet (skabelonen Mellemlav), zonen Internet (skabelonen Mellem) og zonen Usikre websteder (skabelonen Høj). Zonen Lokal computer og dens låste tilstand har særlige sikkerhedsindstillinger, der beskytter den lokale computer.

Hvis du aktiverer denne politikindstilling, kan du angive en liste over websteder og deres tilsvarende zonenummer. Tilknytningen mellem et websted og en zone sikrer, at sikkerhedsindstillingerne for den angivne zone anvendes til webstedet.  For hvert punkt, du angiver på listen, skal du angive følgende oplysninger:

Værdinavn – en vært for et websted på intranettet eller det fuldstændige domænenavn for andre websteder. Værdinavnet kan også inkludere en bestemt protokol. Hvis du f.eks. skriver http://www.contoso.com som værdinavn, har det ingen indflydelse på andre protokoller. Hvis du kun skriver www.contoso.com, har det indflydelse på alle protokoller for det pågældende websted, herunder http, https, ftp osv. Webstedet kan også angives som en IP-adresse (f.eks. 127.0.0.1) eller et interval (f.eks. 127.0.0.1-10). Hvis du vil undgå at oprette politikker, der er i konflikt med hinanden, må du ikke skrive yderligere tegn efter domænet, f.eks. skråstreger eller URL-stier. Politikindstillinger for www.contoso.com og www.contoso.com/mail vil f.eks. blive behandlet som den samme politikindstilling af Internet Explorer og vil derfor være i konflikt med hinanden.

Værdi - Et tal, der angiver zonen, som dette websted skal tilknyttes for at få de samme sikkerhedsindstillinger. Internet Explorer-zonerne, der er beskrevet ovenfor, er 1-4.

Hvis du deaktiverer eller undlader at konfigurere denne politik, kan brugerne vælge deres egne tilknytninger mellem websteder og zoner.

Understøttet på: Mindst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Angiv zonetildelingerne her.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)