Seznam zařazení serverů do zón

Toto nastavení zásad umožňuje spravovat seznam serverů, které chcete zařadit do určité zóny zabezpečení. K číslům těchto zón jsou přiřazena nastavení zabezpečení, která se použijí na všechny servery v dané zóně.

V aplikaci Internet Explorer jsou použity čtyři zóny zabezpečení s čísly 1–4, která slouží k zařazení serverů do zón pomocí tohoto nastavení zásad. Jde o tyto zóny: (1) Intranet, (2) Důvěryhodné servery, (3) Internet a (4) Servery s omezeným přístupem. Nastavení zabezpečení lze pro každou zónu určit zvlášť pomocí dalších nastavení zásad. Jejich výchozí nastavení jsou tato: Důvěryhodné servery (šablona Nízké zabezpečení), Intranet (šablona Středně nízké zabezpečení), Internet (šablona Střední zabezpečení) a Servery s omezeným přístupem (šablona Vysoké zabezpečení). Pro zónu Místní počítač a její uzamčený ekvivalent je použito zvláštní nastavení zabezpečení, které chrání místní počítač.

Pokud toto nastavení zásad povolíte, můžete zadat seznam serverů a příslušná čísla zón. Zařazení serveru do zóny zajistí, že bude pro daný server použito nastavení zabezpečení dané zóny.  Pro každou položku přidávanou do seznamu zadejte tyto informace:

Název – hostitel intranetové lokality nebo úplný název domény pro jiné servery. Hodnota Název může obsahovat i konkrétní protokol. Zadáte-li například hodnotu názvu http://www.contoso.com, nebudou ovlivněny žádné další protokoly. Pokud zadáte pouze hodnotu www.contoso.com, budou tímto nastavením ovlivněny všechny protokoly pro daný server (včetně http, https, ftp atd.). Lze také zadat adresu IP (například 127.0.0.1) nebo rozsah adres (například 127.0.0.1-10). Nechcete-li vytvořit konfliktní zásady, nezadávejte za názvem domény žádné další znaky (lomítka, adresy URL atd.). Nastavení zásad například pro položky www.contoso.com a www.contoso.com/mail budou aplikací Internet Explorer považována za stejná nastavení, a proto dojde ke konfliktu.

Hodnota – číslo označující zónu s příslušným nastavením zabezpečení, do které chcete server zařadit. Čísla výše popsaných zón aplikace Internet Explorer jsou 1–4.

Pokud toto nastavení zásad zakážete nebo nenakonfigurujete, mohou uživatelé sami zařazovat servery do zón.

Podporováno na: Alespoň aplikace Internet Explorer 6.0 v systému Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Sem zadejte přiřazení zón.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)