Tillat skripting for Internet Explorer-nettleserkontroller

Denne policyinnstillingen avgjør om en side kan styre innebygde nettleserkontroller via skript.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, tillates skripttilgang til nettleserkontroll.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, tillates ikke skripttilgang til nettleserkontrollen.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, kan brukeren aktivere eller deaktivere skripttilgang til nettleserkontrollen. Som standard er skripttilgang til nettleserkontrollen bare tillatt i sonene for Lokal maskin og Intranett.

Støttes av: Minst Internet Explorer 7.0

Internet Explorer-nettleserkontroll


 1. Aktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1
  Value Name1206
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Deaktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\1
  Value Name1206
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)