Langzame verbindingssnelheid configureren

Hiermee kunt u de drempelwaarde configureren waarmee een netwerkverbinding als langzaam wordt beschouwd door Offlinebestanden. Elke netwerksnelheid die lager is dan deze waarde, wordt als langzaam beschouwd.

Bij een verbinding die als langzaam wordt beschouwd, wordt het gedrag van Offlinebestanden automatisch aangepast om buitensporig synchronisatieverkeer te voorkomen.Bovendien wordt in dat geval niet automatisch geprobeerd de verbinding met een server opnieuw tot stand te brengen wanneer de aanwezigheid van een server wordt gedetecteerd.

Als u deze instelling inschakelt, kunt u de drempelwaarde configureren die wordt gebruikt om een langzame netwerkverbinding te bepalen.

Als u deze instelling uitschakelt of niet configureert, wordt de standaarddrempelwaarde van 64.000 bps gebruikt om te bepalen of een netwerkverbinding als langzaam wordt beschouwd.

Opmerking: Gebruik de volgende formule om de waarde in te voeren voor de langzame verbinding: [ bps / 100]. Als u bijvoorbeeld een drempelwaarde van 128.000 bps wilt instellen, voert u de waarde 1280 in.

Ondersteund op: Alleen Windows XP Professional

Ingegeven waarde is [ bps / 100 ] --> Voorbeeld: 128,000bps, typ 1280

Waarde:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkSpeed
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value100000000

offlinefiles.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)