Konfigurer Langsom linjehastighet

Konfigurerer terskelverdien når Frakoblede filer regner en nettverkstilkobling som langsom. Konfigurerer terskelverdien når Frakoblede filer regner en nettverkstilkobling som langsom.

Når en tilkobling regnes som langsom, justeres Frakoblede filer automatisk for å unngå stor synkroniseringstrafikk og kobles ikke automatisk til en server når en server oppdages.

Hvis denne innstillingen aktiveres, kan du konfigurere terskelverdien som brukes til å bestemme en langsom nettverkstilkobling.

Hvis denne innstillingen deaktiveres eller ikke konfigureres, brukes standard terskelverdi på 64 000 bps for å bestemme om en nettverkstilkobling er langsom.

Obs! Bruk følgende formel når du angir verdien for langsom linjehastighet: [ bps/100]. Hvis du for eksempel vil angi en terskelverdi på 128,000 bps, skriver du inn verdien 1280.

Støttes av: Bare Windows XP Professional

Angitt verdi er [ bps / 100 ] --> Eksempel: 128 000 bps, angi 1280

Verdi:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\NetCache
Value NameSlowLinkSpeed
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value100000000

offlinefiles.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)